Podstawy Medycyny

Andrologia

Andrologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się bodową, jak również czynnościami fizjologicznymi, diagnozowaniem oraz leczeniem męskiego układu płciowego z takich schorzeń jak na przykład zapalenia, zaburzenia funkcji, ograniczona płodność, czy nowotwory, leczeniem wad patologicznych w aspekcie endokrynologicznym, naczyniowym, operacyjnym oraz psychologicznym. Alergologia z kolei jest dziedziną medycyny, która zajmuje się rozpoznawaniem schorzeń alergicznych, jak również leczeniem organizmu. Transfuzjologia jest dziedziną medycyny, która jest związana z hematologią. Zajmuje się problemami, które dotyczą pobierania, jak również konserwowania oraz stosowania krwi i preparatów krwiopochodnych w lecznictwie. Serologia jest dziedziną medycyny, która wchodzi w skład immunologii. Serologia zajmuje się interakcją pomiędzy antygenami oraz przeciwciałami. Zajmuje się także rozwojem metod badania obecności antygenów oraz przeciwciał, a przez to również zajmuje się identyfikacją patogenu albo przeciwciał we krwi, co umożliwia diagnostykę niektórych chorób, takich jak bolerioza czy kiła. Immunologia z kolei jest dziedziną medycyny, która zajmuje się biologicznymi oraz biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowo-obronnej ustroju na patogen, jak również inne obce substancje czy ciała, takie jak na przykład toksyny lub transplantaty. Immunologia zajmuje się także badaniami na temat prawidłowość reakcji na patogen oraz zaburzeniami reakcji.

Podobne

Dziedziny immunologii
W 1990 roku Nagrodę Nobla otrzymali Joseph Murray oraz E. Donnall Thomas za immunologię transplantacyjną, a w 1996 roku Nagrodę Nobla otrzymali Peter oherty oraz Rolf M. Zinkernagel za rolę MHC w rozpoznawianiu antygenu przez limfocyty T. Celem badań immunologii jest system immunologiczny, jak również procesy chemiczne oraz biochemiczne na poziomie komórki czy też nawet na poziomie molekularnym, które są związane z rozpoznaniem oraz zwalczaniem patogenu. Procesy te nazywa się pojęciem odpowiedzi immunologicznej. W medycynie taka dziedzina jak immunologia odgrywa dużą rolę w zrozumieniu, jak również zapobieganiu oraz diagnostyce i terapii chorób. Na całą immunologię składa się kilka działów i są to kolejno: immunobiologia, immunochemia, która zajmuje się badaniem struktur antygenów oraz przeciwciał, immunodiagnostyka, immunogenetyka, która zajmuje się badaniem dziedziczenia cech antygenowych oraz genetycznymi aspektami odporności, immunofarmakologia, immunohematolgia, immunologia kliniczna, immunologia porównawcza, immunoonkologia, immunopatologia, która zajmuje się zaburzeniami funkcji układu odpornościowego, jak to jest w przypadku alergii lub chorób autoimmunologicznych,...

Immunogenetyka
Immunogenetyka jest działem immunologii i zajmuje się dziedziczeniem cech antygenowych, jak również genetycznymi zagadnieniami związanymi z odpornością. Immunochemia z kolei jest dziedziną immunologii, która zajmuje się chemiczną strukturą antygenów, przeciwciał, jak również innych elementów zjawisk immunologicznych. Immunochemia zajmuje się także fizykochemiczną stroną reakcji immunologicznych. Hematologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się schorzeniami krwi, jak również układu krwiotwórczego. Wraz z rozwojem wiedzy na temat hematologii powstały inne dziedziny medycyny, takie jak transfuzjologia, która zajmuje się przetaczaniem krwi oraz preparatami krwiopochodnymi, jak również immunologia oraz serologia, które zajmują się odpornością oraz schorzeniami z nią związanymi. Z hematologią zwiazanych jest także kilka ważnych dat. Można wymienić następujące: w 1642 roku nastąpiło odkrycie erytrocytów, w 1842 roku miało miejsce odkrycie płytek krwi, w 1901 roku miało miejsce odkrycie grup krwi, w 1910 roku powstał pierwszy opis anemii sierpowatej, w 1925 roku miał powstał pierwszy opis talasemii, w 1938 roku nastąpił opis niedokrwistości, w 1945...

Położnictwo
Położnictwo jest dziedziną medycyny, która zajmuje się fizjologicznym okresem ciąży, porodu oraz połogu. Dziedzina ta jest zwiazana z ginekologią. Ginekologia z kolei jest dziedziną medycyny, która zajmuje się profilaktyką, jak również leczeniem chorób żeńskiego układu płciowego. Do najczęstszych schorzeń żeńskiego układu płciowego należą: zaburzenia miesiączkowania, stany zapalne pochwy, antykoncepcja, niepłodność oraz nowotwory narządów rodnych. Badanie ginekologiczne powinno składać się z kilku podstawowych elementów. Jednym z nich jest zebranie wywiadu dotyczącego objawów oraz schorzeń występujących w przeszłości, jak również w rodzinie, czyli na przykład nowotworów oraz danych dotyczących cyklu miesiączkowego, takich jak wiek, data pierwszego dnia ostatniej miesiączki, długość cyklu, jak również jego regularność oraz informacje na temat współżycia, czyli na przykład bolesność, suchość pochwy, czy krwawienia po stosunku, jak również dane dotyczące występowania innych niepokojących objawów, takich jak upławy, krwawienia, czy ból. Ważne jest także w wywiadzie uzyskanie informacji na temat wykonywania przez pacjentkę badań przesiewowych w kierunku raka...

Ginekologia
Jednym z elementów badania ginekologicznego jest badanie tarczy szyjki macicy. W razie konieczności zaleca się badania dodatkowe, takie jak laboratoryjne czy obrazowe. Gastroenterologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się czynnościami oraz schorzeniami układu pokarmowego, czyli przełyku, żołądka, jelit, odbytu, gruczołów trawiennych, takich jak wątroba oraz trzustka, jak również dróg żółciowych. Toksykologia kliniczna jest natomiast dziedziną medycyny, która zajmuje się wpływem substancji trujących na organizm człowieka, jak również zajmuje się ich wykrywaniem w organizmie oraz zapobieganiem skutków ich przyjmowania. Toksykologia jako nauka interdyscyplinarna została wyodrębniona z takich dziedzin jak: biologia, chemia, medycyna, medycyna weterynaryjna czy farmakologia. Toksykologię można podzielić umownie na toksykologię stosowaną oraz na toksykologię teoretyczną. Toksykologia ogólnie zajmuje się badaniem własności czynników toksycznych oraz ich negatywnymi skutkami oddziaływania na organizm. Do własności czynników toksycznych należą między innymi: toksyczność, czyli bezpośrednie wywoływanie objawów chorobowych, mutagenność, czyli powodowanie zmian genetycznych, kancerogenność, czyli powodowanie zmian nowotworowych, teratogenność, czyli powodowanie wad rozwojowych płodu...