Podstawy Medycyny

Dziedziny medycyny

Medycyna jest nauką zajmującą się anatomią człowieka, jak również chorobami i ich leczeniem, i zapobieganiem. Do dziedzin medycyny należą między innymi: neonatologia oraz pediatria, neurologia, a w tym neurologia dziecięca, epileptologia, okulistyka wraz ze strabologią, onkologia, a w tym onkologia kliniczna, onkologia laryngologiczna oraz radioterapia. Wśród dizedzin medycyny warto także wymienić następujące: otorynolaryngologia, a w tym otorynolaryngologia dziecięca, otologia, czyli otiatria, rynologia, audiologia oraz foniatria, patologia, psychiatria, a w tym suicydologia, pulmonologia, a w tym ftyzjatria, radiologia, rehabilitacja, reumatologia, seksuologia oraz stomatologia, a w tym pedodoncja, czyli stomatologia dziecięca, ortodoncja, stomatologia zachowawcza, endodoncja, periodontologia oraz protetyka stomatologiczna. Medycyna także dzieli się na kilka rodzajów medycyny i są to kolejno: medycyna fizykalna, medycyna kolejowa, medycyna konwencjonalna, medycyna niekonwencjonalna, medycyna psychosomatyczna, medycyna behawioralna, medycyna kosmiczna, medycyna lotnicza, medycyna manualna, medycyna morska, medycyna nuklearna, medycyna ogólna, medycyna paliatywna, medycyna podróży i turystyki, medycyna pracy, medycyna prenatalna, medycyna przemysłowa, medycyna ratunkowa, medycyna regeneratywna, medycyna rodzinna, medycyna sądowa, medycyna sportowa, medycyna szkolna, medycyna transportu, medycyna transportu drogowego, medycyna tropikalna, medycyna ubezpieczeniowa, medycyna weterynaryjna oraz medycyna wojskowa.

Podobne

Dziedziny medycyny
Medycyna jest nauką zajmującą się anatomią człowieka, jak również chorobami i ich leczeniem, i zapobieganiem. Do dziedzin medycyny należą między innymi: neonatologia oraz pediatria, neurologia, a w tym neurologia dziecięca, epileptologia, okulistyka wraz ze strabologią, onkologia, a w tym onkologia kliniczna, onkologia laryngologiczna oraz radioterapia. Wśród dizedzin medycyny warto także wymienić następujące: otorynolaryngologia, a w tym otorynolaryngologia dziecięca, otologia, czyli otiatria, rynologia, audiologia oraz foniatria, patologia, psychiatria, a w tym suicydologia, pulmonologia, a w tym ftyzjatria, radiologia, rehabilitacja, reumatologia, seksuologia oraz stomatologia, a w tym pedodoncja, czyli stomatologia dziecięca, ortodoncja, stomatologia zachowawcza, endodoncja, periodontologia oraz protetyka stomatologiczna. Medycyna także dzieli się na kilka rodzajów medycyny i są to kolejno: medycyna fizykalna, medycyna kolejowa, medycyna konwencjonalna, medycyna niekonwencjonalna, medycyna psychosomatyczna, medycyna behawioralna, medycyna kosmiczna, medycyna lotnicza, medycyna manualna, medycyna morska, medycyna nuklearna, medycyna ogólna, medycyna paliatywna, medycyna podróży i turystyki, medycyna pracy, medycyna prenatalna, medycyna przemysłowa, medycyna ratunkowa, medycyna regeneratywna,...

Transplantacje
Przeszczepianie narządów, czyli transplantacja jest dziedziną medycyny, która zajmuje się przeszczepianiem narządów albo w całości lub ich części, jak również tkanki lub też komórek z jednego ciała w inne albo też w obrębie jednego ciała. Przeszczepianiem narządów zajmuje się transplantologia. Sama definicja przeszczepu mówi, że komórki, tkanki lub narządy, które pobiera się od dawcy w sposób chirurgiczny są przeszczepiane do organizmu biorcy. Ponadto niektóre tkanki oraz narządy mogą być konserwowane oraz przechowywane w bankach. Przeszczepy dzielimy kolejno na: autogeniczne, izogeniczne, allogeniczne oraz ksenogeniczne. Przeszczep autogeniczny, czyli autotransplantacja polega na przeniesieniu własnej tkanki lub narządu z jednego miejsca na drugie, czyli przykładem może być tutaj przeszczep skóry. Przeszczep izogeniczny, czyli izotransplantacja polega na przeniesieniu tkanki lub narządu pomiędzy osobnikami identycznymi genetycznie, czyli przykładem może być tutaj przeszczep między bliźniętami jednojajowymi. Przeszczep allogeniczny, czyli allotransplantacja polega na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami tego samego gatunku, gdzie występuje podobny, ale nie jednakowy...

Przeszczepiane narządy
Do najczęściej przeszczepianych narządów należą: skóra, serce, nerki, płuca, wątroba, trzustka, jelita, szpik kostny, tętnica oraz rogówka. Do wykonania przeszczepu muszą być spełnione pewne warunki. Do tych warunków zaliczamy następujące: zgodność tkankowa, właściwy dobór dawcy oraz biorcy, zastosowanie dobrego płynu prezerwacyjnego oraz metody prezerwacji dla transplantu, odpowiednie leczenie immunosupresyjne, umiejętność rozpoznania oraz leczenia procesu odrzucania narządu przez organizm biorcy, jak również zapobieganie powikłaniom oraz ich leczenie. Zarówno w samej Polsce, jak i na całym świecie z przeszczepami związanych jest kilka ważnych dat. Historia przeszczepów narządów u ludzi na świecie przedstawia się następująco: w 1954 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie nerki, w 1963 roku miała miejsce pierwsza próba przeszczepu wątroby, w 1966 roku miało miejsce jednoczesne pierwsze przeszczepienie nerki oraz trzustki, w 1967 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie wątroby, w 1967 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie serca, w 1981 roku miało miejsce pierwsze jednoczesne przeszczepienie serca oraz płuca, w...

Historia przeszczepów w Polsce
W Polsce istnieje kilka znaczących dat dotyczących przeszczepów. Historia przeszczepów narządów u ludzi w Polsce przedstawia się następująco: w 1965 roku miała miejsce pierwsza próba przeszczepienia nerki pobranej ze zwłok, w 1966 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie nerki ze zwłok, w 1968 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie nerki pobranej od żywego dawcy, w 1969 roku miała miejsce pierwsza próba przeszczepienia serca, w 1986 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie serca, w 1987 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie wątroby, w 1988 roku miało miejsce pierwsze udane jednoczesne przeszczepienie nerki oraz trzustki, w 1990 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie wątroby u dziecka, w 1994 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie wątroby u dorosłego człowieka, w 1999 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie części wątroby od żywego dawcy, w 2001 roku miał miejsce pierwszy udany jednoczesny przeszczepienie płuc oraz serca, w 2003 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie jednego płuca, w 2004 roku...