Podstawy Medycyny

Epidemiologia

Epidemiologia jest nauką zajmującą się wpływem czynników środowiskowych na pojawianie się chorób w danej populacji, jak również wpływem tych czynników na stan zdrowia całej ludzkości. Nauka ta osiąga swoje cele poprzez rozpowszechnienie chorób, czyli chodzi tutaj o częstość występowania oraz rozmieszczenia chorób w danej populacji ludzkiej, poprzez rozpowszechnianie inwalidztw oraz ich przyczyn, jak również poprzez rozpowszechnianie zgonów oraz ich przyczyn. Epidemiologia informacje do badań zdobywa poprzez pomiar pozytywnych mierników stanu zdrowia, negatywnych mierników stanu zdrowia. Pozytywne mierniki zdrowia dotyczą między innymi: rozwoju fizycznego, oceny sprawności fizycznej oraz ustalenia wskaźnika wydolności. Z kolei negatywne mierniki stanu zdrowia dotyczą chorób oraz zgonów. W przypadku chorób chodzi tutaj szczególnie o ustalenie zapadalności na chorobę oraz o ustalenie chorobowości. W przypadku zgonów chodzi o ustalenie umieralności oraz śmiertelności. Badania te głównie dotyczą określonych populacji. Czynnikiem decydującym o określeniu populacji jest wiek, miejsce zamieszkania oraz narażenie na czynniki ryzyka wystąpienia danego schorzenia. Istnieje kilka rodzajów badań epidemiologicznych. Wyróżniamy trzy rodzaje badań epidemiologicznych. Jednym z rodzajów badań epidemiologicznych są przeglądowe badania, które przeprowadza się w celu określenia stanu zdrowia całej określonej populacji. Na tej podstawie określa się współczynnik chorobowości albo też wyklucza się daną chorobę w tej populacji.

Podobne

Położnictwo
Położnictwo jest dziedziną medycyny, która zajmuje się fizjologicznym okresem ciąży, porodu oraz połogu. Dziedzina ta jest zwiazana z ginekologią. Ginekologia z kolei jest dziedziną medycyny, która zajmuje się profilaktyką, jak również leczeniem chorób żeńskiego układu płciowego. Do najczęstszych schorzeń żeńskiego układu płciowego należą: zaburzenia miesiączkowania, stany zapalne pochwy, antykoncepcja, niepłodność oraz nowotwory narządów rodnych. Badanie ginekologiczne powinno składać się z kilku podstawowych elementów. Jednym z nich jest zebranie wywiadu dotyczącego objawów oraz schorzeń występujących w przeszłości, jak również w rodzinie, czyli na przykład nowotworów oraz danych dotyczących cyklu miesiączkowego, takich jak wiek, data pierwszego dnia ostatniej miesiączki, długość cyklu, jak również jego regularność oraz informacje na temat współżycia, czyli na przykład bolesność, suchość pochwy, czy krwawienia po stosunku, jak również dane dotyczące występowania innych niepokojących objawów, takich jak upławy, krwawienia, czy ból. Ważne jest także w wywiadzie uzyskanie informacji na temat wykonywania przez pacjentkę badań przesiewowych w kierunku raka...

Ginekologia
Jednym z elementów badania ginekologicznego jest badanie tarczy szyjki macicy. W razie konieczności zaleca się badania dodatkowe, takie jak laboratoryjne czy obrazowe. Gastroenterologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się czynnościami oraz schorzeniami układu pokarmowego, czyli przełyku, żołądka, jelit, odbytu, gruczołów trawiennych, takich jak wątroba oraz trzustka, jak również dróg żółciowych. Toksykologia kliniczna jest natomiast dziedziną medycyny, która zajmuje się wpływem substancji trujących na organizm człowieka, jak również zajmuje się ich wykrywaniem w organizmie oraz zapobieganiem skutków ich przyjmowania. Toksykologia jako nauka interdyscyplinarna została wyodrębniona z takich dziedzin jak: biologia, chemia, medycyna, medycyna weterynaryjna czy farmakologia. Toksykologię można podzielić umownie na toksykologię stosowaną oraz na toksykologię teoretyczną. Toksykologia ogólnie zajmuje się badaniem własności czynników toksycznych oraz ich negatywnymi skutkami oddziaływania na organizm. Do własności czynników toksycznych należą między innymi: toksyczność, czyli bezpośrednie wywoływanie objawów chorobowych, mutagenność, czyli powodowanie zmian genetycznych, kancerogenność, czyli powodowanie zmian nowotworowych, teratogenność, czyli powodowanie wad rozwojowych płodu...

Toksykologia
Toksykologię dzielimy kolejno na: toksykologię ogólną, która zajmuje się definiowaniem podstawowych pojęć, toksykologię szczegółową, która zajmuje się badaniem oraz opisem trucizny oraz toksykologię doświadczalną, która zajmuje się opracowywaniem modeli badawczych, jak również śledzeniem losu trucizn w organizmie. Farmakodynamika jest działem farmakologii, który zajmuje się mechanizmami działania leków oraz innych substancji chemicznych na organizm. Farmakodynamika zajmuje się także strukturami wrażliwymi na działanie leków i innych substancji chemicznych na organizm, jak również zajmuje się efektami tego działania. Chodzi tu zarówno o działania pożądane oraz o działania niepożądane. Sama farmakologia jest dziedziną medycyny oraz farmacji. Jest to nauka zajmująca się działaniem leków, czyli ich mechanizmem działania na organizm, jak również skutkami działania tych leków. Farmakologia ogólnie zajmuje się budową, jak również właściwościami substancji chemicznych, które to w danych sytuacjach mają pozytywny wpływ na organizm. Farmakologia zajmuje się także chemicznymi oraz biologicznymi mechanizmami wspomnianych wcześniej substancji chemicznych, jak również reakcjami organizmów na te substancje...

Epidemiologia
Epidemiologia jest nauką zajmującą się wpływem czynników środowiskowych na pojawianie się chorób w danej populacji, jak również wpływem tych czynników na stan zdrowia całej ludzkości. Nauka ta osiąga swoje cele poprzez rozpowszechnienie chorób, czyli chodzi tutaj o częstość występowania oraz rozmieszczenia chorób w danej populacji ludzkiej, poprzez rozpowszechnianie inwalidztw oraz ich przyczyn, jak również poprzez rozpowszechnianie zgonów oraz ich przyczyn. Epidemiologia informacje do badań zdobywa poprzez pomiar pozytywnych mierników stanu zdrowia, negatywnych mierników stanu zdrowia. Pozytywne mierniki zdrowia dotyczą między innymi: rozwoju fizycznego, oceny sprawności fizycznej oraz ustalenia wskaźnika wydolności. Z kolei negatywne mierniki stanu zdrowia dotyczą chorób oraz zgonów. W przypadku chorób chodzi tutaj szczególnie o ustalenie zapadalności na chorobę oraz o ustalenie chorobowości. W przypadku zgonów chodzi o ustalenie umieralności oraz śmiertelności. Badania te głównie dotyczą określonych populacji. Czynnikiem decydującym o określeniu populacji jest wiek, miejsce zamieszkania oraz narażenie na czynniki ryzyka wystąpienia danego schorzenia. Istnieje...