Podstawy Medycyny

Ginekologia

Jednym z elementów badania ginekologicznego jest badanie tarczy szyjki macicy. W razie konieczności zaleca się badania dodatkowe, takie jak laboratoryjne czy obrazowe. Gastroenterologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się czynnościami oraz schorzeniami układu pokarmowego, czyli przełyku, żołądka, jelit, odbytu, gruczołów trawiennych, takich jak wątroba oraz trzustka, jak również dróg żółciowych. Toksykologia kliniczna jest natomiast dziedziną medycyny, która zajmuje się wpływem substancji trujących na organizm człowieka, jak również zajmuje się ich wykrywaniem w organizmie oraz zapobieganiem skutków ich przyjmowania. Toksykologia jako nauka interdyscyplinarna została wyodrębniona z takich dziedzin jak: biologia, chemia, medycyna, medycyna weterynaryjna czy farmakologia. Toksykologię można podzielić umownie na toksykologię stosowaną oraz na toksykologię teoretyczną. Toksykologia ogólnie zajmuje się badaniem własności czynników toksycznych oraz ich negatywnymi skutkami oddziaływania na organizm. Do własności czynników toksycznych należą między innymi: toksyczność, czyli bezpośrednie wywoływanie objawów chorobowych, mutagenność, czyli powodowanie zmian genetycznych, kancerogenność, czyli powodowanie zmian nowotworowych, teratogenność, czyli powodowanie wad rozwojowych płodu oraz alergogenność, czyli wywoływanie alergii. Toksykologię dzielimy kolejno na: toksykologię ogólną, toksykologię szczegółową oraz toksykologię doświadczalną.

Podobne

Historia przeszczepów w Polsce
W Polsce istnieje kilka znaczących dat dotyczących przeszczepów. Historia przeszczepów narządów u ludzi w Polsce przedstawia się następująco: w 1965 roku miała miejsce pierwsza próba przeszczepienia nerki pobranej ze zwłok, w 1966 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie nerki ze zwłok, w 1968 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie nerki pobranej od żywego dawcy, w 1969 roku miała miejsce pierwsza próba przeszczepienia serca, w 1986 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie serca, w 1987 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie wątroby, w 1988 roku miało miejsce pierwsze udane jednoczesne przeszczepienie nerki oraz trzustki, w 1990 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie wątroby u dziecka, w 1994 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie wątroby u dorosłego człowieka, w 1999 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie części wątroby od żywego dawcy, w 2001 roku miał miejsce pierwszy udany jednoczesny przeszczepienie płuc oraz serca, w 2003 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie jednego płuca, w 2004 roku...

Chirurgia urazowa
Zabiegi związane z przeszczepami narządów czy tkanek są zabiegami bardzo skomplikowanymi, jak również są one bardzo pracochłonne. W przypadku tego typu zabiegów chirurgicznych istnieje ryzyko, że wszczepiony narząd nie przyjmie się, przez co rozumie się, że organizm z przeszczepionym narządem będzie traktował go jako ciało obce i będzie próbował go zwalczyć. Mówimy tutaj o reakcji odrzucenia przeszczepu. Istnieją także rzadkie przypadki, gdzie przeszczep zwraca się przeciw gospodarzowi i stara się zniszczyć organizm biorcy. Fachowo nazywa się to choroba przeszczep przeciw gospodarzowi. Ortopedia jest kolejna dziedziną medycyny. Ortopedia wraz z chirurgią urazową zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem operacyjnym zarówno chorób, jak i urazów narządów ruchy, czyli szkieletu, układu więzadłowo-stawowego oraz uszkodzeń mięśni, nerwów oraz naczyń. Chirurgia urazowa jest dziedziną medycyny mocno związaną z ortopedią. Zajmuje się ona leczeniem operacyjnym kości, stawów, więzadeł, mięśni oraz ścięgien, które uległy urazowi. Chirurgia urazowa, czyli traumatologia obejmuje także inne narządy. Wyróżniamy także traumatologię układu...

Neurochirurgia
Neurochirurgia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się diagnostyka oraz leczeniem operacyjnym chorób układu nerwowego. Z kolei chirurgia szczękowo-twarzowa jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym niektórych chorób jamy ustnej, części twarzowej głowy oraz szyi. Chirurgia ta jest często określana mianem chirurgia czaszkowo-szczękowo-twarzowa. Ponadto jest podspecjalnością stomatologii oraz chirurgii. Natomiast chirurga stomatologiczna jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym jamy ustnej, jak również okolic przyległych. W skład zakresu zabiegów chirurgii stomatologicznych wchodzą kolejno: ekstrakcje zębów, zarówno zębów zatrzymanych oraz jeszcze niewyrżniętych, jak również ekstrakcje zębów mądrości, odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku, plastyki połączeń jamy ustnej z zatoką szczękową, leczenie ropni ustno-twarzowych, leczenie przetok ustno-twarzowych, resekcje wierzchołka korzeni, hemisekcje, zabiegi usunięcia włókniaków, nadziąślaków, mukoceli, brodawczaków oraz innych zmian błony śluzowej, chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego, podcinanie wędzidełek warg oraz języka, zabiegi na zatoce szczękowej, a w tym Operacja Caldwella-Luca, zabiegi wykonywane metodą endoskopową, zabiegi z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej,...

Chirurgia szczękowa
Chirurgia szczękowa zajmuje się między innymi następującymi zabiegami: farmakologiczne oraz operacyjne leczenie chorób gruczołów ślinowych, jak również stawów skroniowo-żuchwowych, leczenie zespołów bólowych twarzoczaszki oraz zabiegi z zakresu chirurgii periodontologicznej. Z kolei kardiochirurgia zajmuje się leczeniem operacyjnym serca, jak również naczyń krwionośnych. Kardiochirurgia stanowi podspecjalność chirurgii. W dzisiejszych czasach wyróżnia się: kardiochirurgię dziecięcą, która zajmuje się leczeniem wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego w życiu płodowym, jak również w okresie dziecięcym oraz kardiochirurgię dorosłych, która zajmuje się leczeniem wad wrodzonych oraz nabytych układu sercowo-naczyniowego, jak również choroby wieńcowej w okresie dorosłości. Chirurgia refrakcyjna zajmuje się leczeniem operacyjnym oczu w celu zmniejszenia wad układu optycznego. Chirurgia plastyczna z kolei jest dziedziną medycyny, która zajmuje się korektą rzeczywistych bądź też odczuwanych defektów ciała. Stanowi podspecjalność chirurgii. Chirurgia plastyczna jest związana z następującymi dziedzinami medycyny: z chirurgią dziecięcą, z neurochirurgią, z laryngologią, z okulistyką, z traumatologią, z ortopedią z fizjologią, z patologią, z immunologią, z...