Podstawy Medycyny

Historia przeszczepów w Polsce

W Polsce istnieje kilka znaczących dat dotyczących przeszczepów. Historia przeszczepów narządów u ludzi w Polsce przedstawia się następująco: w 1965 roku miała miejsce pierwsza próba przeszczepienia nerki pobranej ze zwłok, w 1966 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie nerki ze zwłok, w 1968 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie nerki pobranej od żywego dawcy, w 1969 roku miała miejsce pierwsza próba przeszczepienia serca, w 1986 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie serca, w 1987 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie wątroby, w 1988 roku miało miejsce pierwsze udane jednoczesne przeszczepienie nerki oraz trzustki, w 1990 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie wątroby u dziecka, w 1994 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie wątroby u dorosłego człowieka, w 1999 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie części wątroby od żywego dawcy, w 2001 roku miał miejsce pierwszy udany jednoczesny przeszczepienie płuc oraz serca, w 2003 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie jednego płuca, w 2004 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie trzustki u osoby z uprzednio przeszczepioną nerką, w 2005 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie obu płuc, w 2006 roku miał miejsce pierwszy przeszczep wątroby oraz jelita, w 2006 roku miał miejsce pierwszy przeszczep ręki, a w 2008 roku miał miejsce pierwszy przeszczep wysepek trzustkowych w układzie auto- oraz allogenicznym.

Podobne

Immunogenetyka
Immunogenetyka jest działem immunologii i zajmuje się dziedziczeniem cech antygenowych, jak również genetycznymi zagadnieniami związanymi z odpornością. Immunochemia z kolei jest dziedziną immunologii, która zajmuje się chemiczną strukturą antygenów, przeciwciał, jak również innych elementów zjawisk immunologicznych. Immunochemia zajmuje się także fizykochemiczną stroną reakcji immunologicznych. Hematologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się schorzeniami krwi, jak również układu krwiotwórczego. Wraz z rozwojem wiedzy na temat hematologii powstały inne dziedziny medycyny, takie jak transfuzjologia, która zajmuje się przetaczaniem krwi oraz preparatami krwiopochodnymi, jak również immunologia oraz serologia, które zajmują się odpornością oraz schorzeniami z nią związanymi. Z hematologią zwiazanych jest także kilka ważnych dat. Można wymienić następujące: w 1642 roku nastąpiło odkrycie erytrocytów, w 1842 roku miało miejsce odkrycie płytek krwi, w 1901 roku miało miejsce odkrycie grup krwi, w 1910 roku powstał pierwszy opis anemii sierpowatej, w 1925 roku miał powstał pierwszy opis talasemii, w 1938 roku nastąpił opis niedokrwistości, w 1945...

Położnictwo
Położnictwo jest dziedziną medycyny, która zajmuje się fizjologicznym okresem ciąży, porodu oraz połogu. Dziedzina ta jest zwiazana z ginekologią. Ginekologia z kolei jest dziedziną medycyny, która zajmuje się profilaktyką, jak również leczeniem chorób żeńskiego układu płciowego. Do najczęstszych schorzeń żeńskiego układu płciowego należą: zaburzenia miesiączkowania, stany zapalne pochwy, antykoncepcja, niepłodność oraz nowotwory narządów rodnych. Badanie ginekologiczne powinno składać się z kilku podstawowych elementów. Jednym z nich jest zebranie wywiadu dotyczącego objawów oraz schorzeń występujących w przeszłości, jak również w rodzinie, czyli na przykład nowotworów oraz danych dotyczących cyklu miesiączkowego, takich jak wiek, data pierwszego dnia ostatniej miesiączki, długość cyklu, jak również jego regularność oraz informacje na temat współżycia, czyli na przykład bolesność, suchość pochwy, czy krwawienia po stosunku, jak również dane dotyczące występowania innych niepokojących objawów, takich jak upławy, krwawienia, czy ból. Ważne jest także w wywiadzie uzyskanie informacji na temat wykonywania przez pacjentkę badań przesiewowych w kierunku raka...

Ginekologia
Jednym z elementów badania ginekologicznego jest badanie tarczy szyjki macicy. W razie konieczności zaleca się badania dodatkowe, takie jak laboratoryjne czy obrazowe. Gastroenterologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się czynnościami oraz schorzeniami układu pokarmowego, czyli przełyku, żołądka, jelit, odbytu, gruczołów trawiennych, takich jak wątroba oraz trzustka, jak również dróg żółciowych. Toksykologia kliniczna jest natomiast dziedziną medycyny, która zajmuje się wpływem substancji trujących na organizm człowieka, jak również zajmuje się ich wykrywaniem w organizmie oraz zapobieganiem skutków ich przyjmowania. Toksykologia jako nauka interdyscyplinarna została wyodrębniona z takich dziedzin jak: biologia, chemia, medycyna, medycyna weterynaryjna czy farmakologia. Toksykologię można podzielić umownie na toksykologię stosowaną oraz na toksykologię teoretyczną. Toksykologia ogólnie zajmuje się badaniem własności czynników toksycznych oraz ich negatywnymi skutkami oddziaływania na organizm. Do własności czynników toksycznych należą między innymi: toksyczność, czyli bezpośrednie wywoływanie objawów chorobowych, mutagenność, czyli powodowanie zmian genetycznych, kancerogenność, czyli powodowanie zmian nowotworowych, teratogenność, czyli powodowanie wad rozwojowych płodu...

Toksykologia
Toksykologię dzielimy kolejno na: toksykologię ogólną, która zajmuje się definiowaniem podstawowych pojęć, toksykologię szczegółową, która zajmuje się badaniem oraz opisem trucizny oraz toksykologię doświadczalną, która zajmuje się opracowywaniem modeli badawczych, jak również śledzeniem losu trucizn w organizmie. Farmakodynamika jest działem farmakologii, który zajmuje się mechanizmami działania leków oraz innych substancji chemicznych na organizm. Farmakodynamika zajmuje się także strukturami wrażliwymi na działanie leków i innych substancji chemicznych na organizm, jak również zajmuje się efektami tego działania. Chodzi tu zarówno o działania pożądane oraz o działania niepożądane. Sama farmakologia jest dziedziną medycyny oraz farmacji. Jest to nauka zajmująca się działaniem leków, czyli ich mechanizmem działania na organizm, jak również skutkami działania tych leków. Farmakologia ogólnie zajmuje się budową, jak również właściwościami substancji chemicznych, które to w danych sytuacjach mają pozytywny wpływ na organizm. Farmakologia zajmuje się także chemicznymi oraz biologicznymi mechanizmami wspomnianych wcześniej substancji chemicznych, jak również reakcjami organizmów na te substancje...