Podstawy Medycyny

Immunogenetyka

Immunogenetyka jest działem immunologii i zajmuje się dziedziczeniem cech antygenowych, jak również genetycznymi zagadnieniami związanymi z odpornością. Immunochemia z kolei jest dziedziną immunologii, która zajmuje się chemiczną strukturą antygenów, przeciwciał, jak również innych elementów zjawisk immunologicznych. Immunochemia zajmuje się także fizykochemiczną stroną reakcji immunologicznych. Hematologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się schorzeniami krwi, jak również układu krwiotwórczego. Wraz z rozwojem wiedzy na temat hematologii powstały inne dziedziny medycyny, takie jak transfuzjologia, która zajmuje się przetaczaniem krwi oraz preparatami krwiopochodnymi, jak również immunologia oraz serologia, które zajmują się odpornością oraz schorzeniami z nią związanymi. Z hematologią zwiazanych jest także kilka ważnych dat. Można wymienić następujące: w 1642 roku nastąpiło odkrycie erytrocytów, w 1842 roku miało miejsce odkrycie płytek krwi, w 1901 roku miało miejsce odkrycie grup krwi, w 1910 roku powstał pierwszy opis anemii sierpowatej, w 1925 roku miał powstał pierwszy opis talasemii, w 1938 roku nastąpił opis niedokrwistości, w 1945 roku powstał odczyn antyglobulinowy, w1945 roku użyto krioprecypitat do leczenia hemofilii, w 1961 roku miało miejsce zastosowanie koncentratów płytkowych do leczenia krwawień w małopłytkowościach, w 1972 roku miało miejsce zastosowanie aferezy do ekstrakcji składnika komórkowego krwi, a w latach dziewięćdziesiątych XX wieku upowszechniono rekombinację ludzkich czynników krzepnięcia, jak również zastosowano czynniki wzrostowe w hematologii.

Podobne

Chirurgia plastyczna
Chirurgia plastyczna zajmuje się operacją wielu zmian, wśród których można wymienić następujące: nowotwory złośliwe powłok, a w szczególności skóry twarzy oraz kończyn, świeże obrażenia ciała, a przede wszystkim głowy, twarzy oraz kończyn, głębokie, jak również rozległe oparzenia skóry, przewlekłe, otwarte oraz ziarniste ubytki tkanek, wady wrodzone, a głównie twarzy, na przykład rozszczepienie wargi, amputacje, oskalpowania, przerwanie ścięgien oraz zniekształcenia pochorobowe, pourazowe, pooperacyjne, jak również natury estetycznej. Chirurgia onkologiczna natomiast jest taką dziedzina medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym nowotworów. Stanowi podspecjalność chirurgii. Chirurgia ogólna jest dziedziną medycyny, która zajmuje się rozpoznawaniem oraz leczeniem operacyjnym. Z chirurgii ogólnej wyodrębniło się wiele podspecjalności. Chirurgia naczyniowa jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym naczyń krwionośnych, jak również naczyń chłonnych. Również stanowi podspecjalność chirurgii. Chirurgia dziecięca jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym dzieci od momentu urodzenia do ukończenia 18 roku życia. Taka specjalność chirurgii wyodrębniła się ze względów, że organizm dziecka...

Chirurgia klatki piersiowej
Zakres chirurgii klatki piersiowej obejmuje choroby ściany klatki piersiowej, czyli na przykład wrodzone zniekształcenia, guzy oraz obrażenia urazowe, choroby przepony, a w tym przepukliny, czy urazy, choroby śródpiersia, a w tym na przykład guzy, czy zmiany zapalne, choroby przełyku, czyli na przykład guzy oraz zmiany łagodne, choroby płuc oraz opłucnej, czyli na przykład nowotwory oraz zmiany zapalne. Obecnie torakochirurgia skupia się przede wszystkim na leczeniu raka płuca, jak również raka przełyku oraz nieswoistych zapaleń przełyku. Sama chirurgia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym. Oprócz chirurgii zabiegowej istnieje także chirurgia zachowawcza. Ogólnie chirurgia dotyczy także ogólnych zasad gojenia ran, zakażeń, przetaczania krwi, żywienia, regulacji gospodarki elektrolitowej organizmu, postępowania przedoperacyjnego oraz pooperacyjnego, zasad doraźnej pomocy w stanach zagrożenia życia oraz ogólnych zasad techniki operacyjnej. Część szczegółowa chirurgii dotyczy takich działów medycyny, jak: chirurgia klatki piersiowej, chirurgia naczyniowa, chirurgia sercowo-naczyniowa, chirurgia układu nerwowego, urologia oraz chirurgia szczękowo-twarzowa, jak również dotyczy...

Balneologia
Balneologia jest jedna z najstarszych dziedziną medycyny uzdrowiskowej. Zajmuje się badaniem właściwości leczniczych wód podziemnych, jak również borowin. Ponadto zajmuje się zastosowaniem tych wód w lecznictwie, a w szczególności w terapii chorób przewlekłych. Intensywna terapia zajmuje się leczeniem chorych w stanie zagrożenia życia. Stan zagrożenia życia to taki stan, kiedy dochodzi do ustania lub też zagrożenia podstawowych czynności życiowych, do których zaliczamy oddychanie, krążenie czy czynności OUN. Intensywna terapia polega ponadto na zastąpieniu zagrożonych czynności organizmu różnymi metodami leczniczymi, które stosuje się przede wszystkim na oddziale intensywnej terapii. Intensywna terapia polega także na diagnozowaniu przyczyn, które powodują chorobę. Anestezjologia z kolei stanowi taką specjalność lekarską, która zajmuje się przygotowaniem chorego do operacji. Polega również na przeprowadzeniu oraz kontroli znieczulenia. Anestezjolodzy prowadzą także oddziały intensywnej terapii, oddziały ratunkowe, sale wybudzeń oraz terapie bólu. Ponadto anestezjolog przeprowadza resuscytację krążeniowo-oddechową. Z kolei urologia jest taką dziedziną medycyny, która zajmuje się układem moczowo-płciowym,...

Andrologia
Andrologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się bodową, jak również czynnościami fizjologicznymi, diagnozowaniem oraz leczeniem męskiego układu płciowego z takich schorzeń jak na przykład zapalenia, zaburzenia funkcji, ograniczona płodność, czy nowotwory, leczeniem wad patologicznych w aspekcie endokrynologicznym, naczyniowym, operacyjnym oraz psychologicznym. Alergologia z kolei jest dziedziną medycyny, która zajmuje się rozpoznawaniem schorzeń alergicznych, jak również leczeniem organizmu. Transfuzjologia jest dziedziną medycyny, która jest związana z hematologią. Zajmuje się problemami, które dotyczą pobierania, jak również konserwowania oraz stosowania krwi i preparatów krwiopochodnych w lecznictwie. Serologia jest dziedziną medycyny, która wchodzi w skład immunologii. Serologia zajmuje się interakcją pomiędzy antygenami oraz przeciwciałami. Zajmuje się także rozwojem metod badania obecności antygenów oraz przeciwciał, a przez to również zajmuje się identyfikacją patogenu albo przeciwciał we krwi, co umożliwia diagnostykę niektórych chorób, takich jak bolerioza czy kiła. Immunologia z kolei jest dziedziną medycyny, która zajmuje się biologicznymi oraz biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowo-obronnej ustroju na patogen,...