Podstawy Medycyny

Neurochirurgia

Neurochirurgia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się diagnostyka oraz leczeniem operacyjnym chorób układu nerwowego. Z kolei chirurgia szczękowo-twarzowa jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym niektórych chorób jamy ustnej, części twarzowej głowy oraz szyi. Chirurgia ta jest często określana mianem chirurgia czaszkowo-szczękowo-twarzowa. Ponadto jest podspecjalnością stomatologii oraz chirurgii. Natomiast chirurga stomatologiczna jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym jamy ustnej, jak również okolic przyległych. W skład zakresu zabiegów chirurgii stomatologicznych wchodzą kolejno: ekstrakcje zębów, zarówno zębów zatrzymanych oraz jeszcze niewyrżniętych, jak również ekstrakcje zębów mądrości, odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku, plastyki połączeń jamy ustnej z zatoką szczękową, leczenie ropni ustno-twarzowych, leczenie przetok ustno-twarzowych, resekcje wierzchołka korzeni, hemisekcje, zabiegi usunięcia włókniaków, nadziąślaków, mukoceli, brodawczaków oraz innych zmian błony śluzowej, chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego, podcinanie wędzidełek warg oraz języka, zabiegi na zatoce szczękowej, a w tym Operacja Caldwella-Luca, zabiegi wykonywane metodą endoskopową, zabiegi z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej, leczenie nowotworów łagodnych, jak również niektórych postaci nowotworów złośliwych jamy ustnej, warg oraz leczenie guzów nowotworopodobnych, operacje usunięcia torbieli twarzoczaszki, terapia ortopedyczna złamań zębów, wyrostków zębodołowych, szczęk oraz żuchwy.

Podobne

Andrologia
Andrologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się bodową, jak również czynnościami fizjologicznymi, diagnozowaniem oraz leczeniem męskiego układu płciowego z takich schorzeń jak na przykład zapalenia, zaburzenia funkcji, ograniczona płodność, czy nowotwory, leczeniem wad patologicznych w aspekcie endokrynologicznym, naczyniowym, operacyjnym oraz psychologicznym. Alergologia z kolei jest dziedziną medycyny, która zajmuje się rozpoznawaniem schorzeń alergicznych, jak również leczeniem organizmu. Transfuzjologia jest dziedziną medycyny, która jest związana z hematologią. Zajmuje się problemami, które dotyczą pobierania, jak również konserwowania oraz stosowania krwi i preparatów krwiopochodnych w lecznictwie. Serologia jest dziedziną medycyny, która wchodzi w skład immunologii. Serologia zajmuje się interakcją pomiędzy antygenami oraz przeciwciałami. Zajmuje się także rozwojem metod badania obecności antygenów oraz przeciwciał, a przez to również zajmuje się identyfikacją patogenu albo przeciwciał we krwi, co umożliwia diagnostykę niektórych chorób, takich jak bolerioza czy kiła. Immunologia z kolei jest dziedziną medycyny, która zajmuje się biologicznymi oraz biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowo-obronnej ustroju na patogen,...

Immunologia
W dwudziestym wieku nastąpił szybki rozwój immunologii, a szereg naukowców otrzymał Nagrody Nobla. Można wymienić następujace odkrycia: w 1901 roku Nagrodę Nobla otrzymał Emil von Behring za surowice antytoksyczne, a przede wszystkim przeciw błonicy, w 1905 roku Nagrodę Nobla otrzymał Robert Koch za odporność komórkową w gruźlicy, w 1908 roku Nagrodę Nobla otrzymali Ilja Miecznikow oraz Paul Ehrlich za rolę fagocytozy oraz antytoksyn w immunologii, w 1913 roku Nagrodę Nobla otrzymał Charles Richet za badania nad anafilaksją, w 1919 roku Nagrodę Nobla otrzymał Jules Bordet za lizę bakterii, w 1930 roku Nagrodę Nobla otrzymał Karl Landsteiner za odkrycie grup krwi, w 1951 roku Nagrodę Nobla otrzymał Max Theiler za szczepionkę przeciw żółtej gorączce, w 1957 roku Nagrodę Nobla otrzymał Daniel Bovet za leki antyhistaminowe, w 1960 roku Nagrodę Nobla otrzymali Frank Macfarlane Burnet oraz Peter Medawar za tolerancję immunologiczną w transplantologii, w 1972 roku Nagrodę Nobla otrzymali Rodney Robert Porter...

Dziedziny immunologii
W 1990 roku Nagrodę Nobla otrzymali Joseph Murray oraz E. Donnall Thomas za immunologię transplantacyjną, a w 1996 roku Nagrodę Nobla otrzymali Peter oherty oraz Rolf M. Zinkernagel za rolę MHC w rozpoznawianiu antygenu przez limfocyty T. Celem badań immunologii jest system immunologiczny, jak również procesy chemiczne oraz biochemiczne na poziomie komórki czy też nawet na poziomie molekularnym, które są związane z rozpoznaniem oraz zwalczaniem patogenu. Procesy te nazywa się pojęciem odpowiedzi immunologicznej. W medycynie taka dziedzina jak immunologia odgrywa dużą rolę w zrozumieniu, jak również zapobieganiu oraz diagnostyce i terapii chorób. Na całą immunologię składa się kilka działów i są to kolejno: immunobiologia, immunochemia, która zajmuje się badaniem struktur antygenów oraz przeciwciał, immunodiagnostyka, immunogenetyka, która zajmuje się badaniem dziedziczenia cech antygenowych oraz genetycznymi aspektami odporności, immunofarmakologia, immunohematolgia, immunologia kliniczna, immunologia porównawcza, immunoonkologia, immunopatologia, która zajmuje się zaburzeniami funkcji układu odpornościowego, jak to jest w przypadku alergii lub chorób autoimmunologicznych,...

Immunogenetyka
Immunogenetyka jest działem immunologii i zajmuje się dziedziczeniem cech antygenowych, jak również genetycznymi zagadnieniami związanymi z odpornością. Immunochemia z kolei jest dziedziną immunologii, która zajmuje się chemiczną strukturą antygenów, przeciwciał, jak również innych elementów zjawisk immunologicznych. Immunochemia zajmuje się także fizykochemiczną stroną reakcji immunologicznych. Hematologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się schorzeniami krwi, jak również układu krwiotwórczego. Wraz z rozwojem wiedzy na temat hematologii powstały inne dziedziny medycyny, takie jak transfuzjologia, która zajmuje się przetaczaniem krwi oraz preparatami krwiopochodnymi, jak również immunologia oraz serologia, które zajmują się odpornością oraz schorzeniami z nią związanymi. Z hematologią zwiazanych jest także kilka ważnych dat. Można wymienić następujące: w 1642 roku nastąpiło odkrycie erytrocytów, w 1842 roku miało miejsce odkrycie płytek krwi, w 1901 roku miało miejsce odkrycie grup krwi, w 1910 roku powstał pierwszy opis anemii sierpowatej, w 1925 roku miał powstał pierwszy opis talasemii, w 1938 roku nastąpił opis niedokrwistości, w 1945...