Podstawy Medycyny

Przeszczepiane narządy

Do najczęściej przeszczepianych narządów należą: skóra, serce, nerki, płuca, wątroba, trzustka, jelita, szpik kostny, tętnica oraz rogówka. Do wykonania przeszczepu muszą być spełnione pewne warunki. Do tych warunków zaliczamy następujące: zgodność tkankowa, właściwy dobór dawcy oraz biorcy, zastosowanie dobrego płynu prezerwacyjnego oraz metody prezerwacji dla transplantu, odpowiednie leczenie immunosupresyjne, umiejętność rozpoznania oraz leczenia procesu odrzucania narządu przez organizm biorcy, jak również zapobieganie powikłaniom oraz ich leczenie. Zarówno w samej Polsce, jak i na całym świecie z przeszczepami związanych jest kilka ważnych dat. Historia przeszczepów narządów u ludzi na świecie przedstawia się następująco: w 1954 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie nerki, w 1963 roku miała miejsce pierwsza próba przeszczepu wątroby, w 1966 roku miało miejsce jednoczesne pierwsze przeszczepienie nerki oraz trzustki, w 1967 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie wątroby, w 1967 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie serca, w 1981 roku miało miejsce pierwsze jednoczesne przeszczepienie serca oraz płuca, w 1998 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie przedramienia, w 2005 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie fragmentu twarzy ze zwłok, w 2008 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie ponad 80 procent powierzchni twarzy wraz z podniebieniem, nosem, policzkami oraz powieką, a w 2010 roku miał miejsce pierwszy udany przeszczep całej twarzy.

Podobne

Transplantacje
Przeszczepianie narządów, czyli transplantacja jest dziedziną medycyny, która zajmuje się przeszczepianiem narządów albo w całości lub ich części, jak również tkanki lub też komórek z jednego ciała w inne albo też w obrębie jednego ciała. Przeszczepianiem narządów zajmuje się transplantologia. Sama definicja przeszczepu mówi, że komórki, tkanki lub narządy, które pobiera się od dawcy w sposób chirurgiczny są przeszczepiane do organizmu biorcy. Ponadto niektóre tkanki oraz narządy mogą być konserwowane oraz przechowywane w bankach. Przeszczepy dzielimy kolejno na: autogeniczne, izogeniczne, allogeniczne oraz ksenogeniczne. Przeszczep autogeniczny, czyli autotransplantacja polega na przeniesieniu własnej tkanki lub narządu z jednego miejsca na drugie, czyli przykładem może być tutaj przeszczep skóry. Przeszczep izogeniczny, czyli izotransplantacja polega na przeniesieniu tkanki lub narządu pomiędzy osobnikami identycznymi genetycznie, czyli przykładem może być tutaj przeszczep między bliźniętami jednojajowymi. Przeszczep allogeniczny, czyli allotransplantacja polega na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami tego samego gatunku, gdzie występuje podobny, ale nie jednakowy...

Przeszczepiane narządy
Do najczęściej przeszczepianych narządów należą: skóra, serce, nerki, płuca, wątroba, trzustka, jelita, szpik kostny, tętnica oraz rogówka. Do wykonania przeszczepu muszą być spełnione pewne warunki. Do tych warunków zaliczamy następujące: zgodność tkankowa, właściwy dobór dawcy oraz biorcy, zastosowanie dobrego płynu prezerwacyjnego oraz metody prezerwacji dla transplantu, odpowiednie leczenie immunosupresyjne, umiejętność rozpoznania oraz leczenia procesu odrzucania narządu przez organizm biorcy, jak również zapobieganie powikłaniom oraz ich leczenie. Zarówno w samej Polsce, jak i na całym świecie z przeszczepami związanych jest kilka ważnych dat. Historia przeszczepów narządów u ludzi na świecie przedstawia się następująco: w 1954 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie nerki, w 1963 roku miała miejsce pierwsza próba przeszczepu wątroby, w 1966 roku miało miejsce jednoczesne pierwsze przeszczepienie nerki oraz trzustki, w 1967 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie wątroby, w 1967 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie serca, w 1981 roku miało miejsce pierwsze jednoczesne przeszczepienie serca oraz płuca, w...

Historia przeszczepów w Polsce
W Polsce istnieje kilka znaczących dat dotyczących przeszczepów. Historia przeszczepów narządów u ludzi w Polsce przedstawia się następująco: w 1965 roku miała miejsce pierwsza próba przeszczepienia nerki pobranej ze zwłok, w 1966 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie nerki ze zwłok, w 1968 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie nerki pobranej od żywego dawcy, w 1969 roku miała miejsce pierwsza próba przeszczepienia serca, w 1986 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie serca, w 1987 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie wątroby, w 1988 roku miało miejsce pierwsze udane jednoczesne przeszczepienie nerki oraz trzustki, w 1990 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie wątroby u dziecka, w 1994 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie wątroby u dorosłego człowieka, w 1999 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie części wątroby od żywego dawcy, w 2001 roku miał miejsce pierwszy udany jednoczesny przeszczepienie płuc oraz serca, w 2003 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie jednego płuca, w 2004 roku...

Chirurgia urazowa
Zabiegi związane z przeszczepami narządów czy tkanek są zabiegami bardzo skomplikowanymi, jak również są one bardzo pracochłonne. W przypadku tego typu zabiegów chirurgicznych istnieje ryzyko, że wszczepiony narząd nie przyjmie się, przez co rozumie się, że organizm z przeszczepionym narządem będzie traktował go jako ciało obce i będzie próbował go zwalczyć. Mówimy tutaj o reakcji odrzucenia przeszczepu. Istnieją także rzadkie przypadki, gdzie przeszczep zwraca się przeciw gospodarzowi i stara się zniszczyć organizm biorcy. Fachowo nazywa się to choroba przeszczep przeciw gospodarzowi. Ortopedia jest kolejna dziedziną medycyny. Ortopedia wraz z chirurgią urazową zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem operacyjnym zarówno chorób, jak i urazów narządów ruchy, czyli szkieletu, układu więzadłowo-stawowego oraz uszkodzeń mięśni, nerwów oraz naczyń. Chirurgia urazowa jest dziedziną medycyny mocno związaną z ortopedią. Zajmuje się ona leczeniem operacyjnym kości, stawów, więzadeł, mięśni oraz ścięgien, które uległy urazowi. Chirurgia urazowa, czyli traumatologia obejmuje także inne narządy. Wyróżniamy także traumatologię układu...