Podstawy Medycyny

Toksykologia

Toksykologię dzielimy kolejno na: toksykologię ogólną, która zajmuje się definiowaniem podstawowych pojęć, toksykologię szczegółową, która zajmuje się badaniem oraz opisem trucizny oraz toksykologię doświadczalną, która zajmuje się opracowywaniem modeli badawczych, jak również śledzeniem losu trucizn w organizmie. Farmakodynamika jest działem farmakologii, który zajmuje się mechanizmami działania leków oraz innych substancji chemicznych na organizm. Farmakodynamika zajmuje się także strukturami wrażliwymi na działanie leków i innych substancji chemicznych na organizm, jak również zajmuje się efektami tego działania. Chodzi tu zarówno o działania pożądane oraz o działania niepożądane. Sama farmakologia jest dziedziną medycyny oraz farmacji. Jest to nauka zajmująca się działaniem leków, czyli ich mechanizmem działania na organizm, jak również skutkami działania tych leków. Farmakologia ogólnie zajmuje się budową, jak również właściwościami substancji chemicznych, które to w danych sytuacjach mają pozytywny wpływ na organizm. Farmakologia zajmuje się także chemicznymi oraz biologicznymi mechanizmami wspomnianych wcześniej substancji chemicznych, jak również reakcjami organizmów na te substancje chemiczne. Farmakologia zajmuje się poza tym możliwościami zastosowania danych substancji chemicznych w celu leczenia chorób lub też w celu zapobiegania chorób. Farmakologia zajmuje się także dawkowaniem tych substancji chemicznych, jak również działaniami ubocznymi.

Podobne

Przeszczepiane narządy
Do najczęściej przeszczepianych narządów należą: skóra, serce, nerki, płuca, wątroba, trzustka, jelita, szpik kostny, tętnica oraz rogówka. Do wykonania przeszczepu muszą być spełnione pewne warunki. Do tych warunków zaliczamy następujące: zgodność tkankowa, właściwy dobór dawcy oraz biorcy, zastosowanie dobrego płynu prezerwacyjnego oraz metody prezerwacji dla transplantu, odpowiednie leczenie immunosupresyjne, umiejętność rozpoznania oraz leczenia procesu odrzucania narządu przez organizm biorcy, jak również zapobieganie powikłaniom oraz ich leczenie. Zarówno w samej Polsce, jak i na całym świecie z przeszczepami związanych jest kilka ważnych dat. Historia przeszczepów narządów u ludzi na świecie przedstawia się następująco: w 1954 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie nerki, w 1963 roku miała miejsce pierwsza próba przeszczepu wątroby, w 1966 roku miało miejsce jednoczesne pierwsze przeszczepienie nerki oraz trzustki, w 1967 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie wątroby, w 1967 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie serca, w 1981 roku miało miejsce pierwsze jednoczesne przeszczepienie serca oraz płuca, w...

Historia przeszczepów w Polsce
W Polsce istnieje kilka znaczących dat dotyczących przeszczepów. Historia przeszczepów narządów u ludzi w Polsce przedstawia się następująco: w 1965 roku miała miejsce pierwsza próba przeszczepienia nerki pobranej ze zwłok, w 1966 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie nerki ze zwłok, w 1968 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie nerki pobranej od żywego dawcy, w 1969 roku miała miejsce pierwsza próba przeszczepienia serca, w 1986 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie serca, w 1987 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie wątroby, w 1988 roku miało miejsce pierwsze udane jednoczesne przeszczepienie nerki oraz trzustki, w 1990 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie wątroby u dziecka, w 1994 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie wątroby u dorosłego człowieka, w 1999 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie części wątroby od żywego dawcy, w 2001 roku miał miejsce pierwszy udany jednoczesny przeszczepienie płuc oraz serca, w 2003 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie jednego płuca, w 2004 roku...

Chirurgia urazowa
Zabiegi związane z przeszczepami narządów czy tkanek są zabiegami bardzo skomplikowanymi, jak również są one bardzo pracochłonne. W przypadku tego typu zabiegów chirurgicznych istnieje ryzyko, że wszczepiony narząd nie przyjmie się, przez co rozumie się, że organizm z przeszczepionym narządem będzie traktował go jako ciało obce i będzie próbował go zwalczyć. Mówimy tutaj o reakcji odrzucenia przeszczepu. Istnieją także rzadkie przypadki, gdzie przeszczep zwraca się przeciw gospodarzowi i stara się zniszczyć organizm biorcy. Fachowo nazywa się to choroba przeszczep przeciw gospodarzowi. Ortopedia jest kolejna dziedziną medycyny. Ortopedia wraz z chirurgią urazową zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem operacyjnym zarówno chorób, jak i urazów narządów ruchy, czyli szkieletu, układu więzadłowo-stawowego oraz uszkodzeń mięśni, nerwów oraz naczyń. Chirurgia urazowa jest dziedziną medycyny mocno związaną z ortopedią. Zajmuje się ona leczeniem operacyjnym kości, stawów, więzadeł, mięśni oraz ścięgien, które uległy urazowi. Chirurgia urazowa, czyli traumatologia obejmuje także inne narządy. Wyróżniamy także traumatologię układu...

Neurochirurgia
Neurochirurgia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się diagnostyka oraz leczeniem operacyjnym chorób układu nerwowego. Z kolei chirurgia szczękowo-twarzowa jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym niektórych chorób jamy ustnej, części twarzowej głowy oraz szyi. Chirurgia ta jest często określana mianem chirurgia czaszkowo-szczękowo-twarzowa. Ponadto jest podspecjalnością stomatologii oraz chirurgii. Natomiast chirurga stomatologiczna jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym jamy ustnej, jak również okolic przyległych. W skład zakresu zabiegów chirurgii stomatologicznych wchodzą kolejno: ekstrakcje zębów, zarówno zębów zatrzymanych oraz jeszcze niewyrżniętych, jak również ekstrakcje zębów mądrości, odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku, plastyki połączeń jamy ustnej z zatoką szczękową, leczenie ropni ustno-twarzowych, leczenie przetok ustno-twarzowych, resekcje wierzchołka korzeni, hemisekcje, zabiegi usunięcia włókniaków, nadziąślaków, mukoceli, brodawczaków oraz innych zmian błony śluzowej, chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego, podcinanie wędzidełek warg oraz języka, zabiegi na zatoce szczękowej, a w tym Operacja Caldwella-Luca, zabiegi wykonywane metodą endoskopową, zabiegi z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej,...