Podstawy Medycyny

Badania epidemiologiczne

Jednym z badań epidemiologicznych są badania obserwacyjne, które dzielimy na badania kliczniczno-kontrolne, prospektywne oraz przekrojowe. Badania kliniczno-kontrolne, czyli retrospektywne są badaniami, w których wybiera się odpowiednią grupę przypadków o określonym statusie choroby. Te osoby dzieli się na osoby, które chorują oraz na grupę osób kontrolną. Badania prospektywne selekcjonują obiekty badań w zależności od stanu ich ekspozycji. Te osoby są zdrowe na początku badań. Inną grupę badań epidemiologicznych stanowią badania eksperymentalne, które polegają na celowym, a zarazem na kontrolowanym sterowaniu przyczyną, która wywołuje zjawiska zdrowotne. Endokrynologia z kolei jest nauką zajmującą się wydzielaniem wewnętrznym, nauką zajmującą się gruczołami, hormonami oraz ich działaniem. Jest to dziedzina medycyny, która zajmuje się zaburzeniami funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego, czyli na przykład przysadki mózgowej, tarczycy, nadnerczy czy jajników. Diabetologia z kolei jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem cukrzycy jak również jej powikłań. Kosmetologia z kolei stanowi naukę wchodzącą w skład dermatologii, która zajmuje się leczeniem oraz pielęgnacją skóry, która to została dotknięta chorobą lub też defektem, takim jak na przykład: alergia, suchość, łojotok, łuszczenie oraz zmarszczki. Kosmetologia zajmuje się także leceniem oraz pielęgnacją włosów oraz paznokci. Kosmetologia związana jest z higieną życia, jak również z higieną odżywiania. Ponadto związana jest z metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi oraz chirurgią plastyczną.

Podobne

Historia przeszczepów w Polsce
W Polsce istnieje kilka znaczących dat dotyczących przeszczepów. Historia przeszczepów narządów u ludzi w Polsce przedstawia się następująco: w 1965 roku miała miejsce pierwsza próba przeszczepienia nerki pobranej ze zwłok, w 1966 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie nerki ze zwłok, w 1968 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie nerki pobranej od żywego dawcy, w 1969 roku miała miejsce pierwsza próba przeszczepienia serca, w 1986 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie serca, w 1987 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie wątroby, w 1988 roku miało miejsce pierwsze udane jednoczesne przeszczepienie nerki oraz trzustki, w 1990 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie wątroby u dziecka, w 1994 roku miało miejsce pierwsze udane przeszczepienie wątroby u dorosłego człowieka, w 1999 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie części wątroby od żywego dawcy, w 2001 roku miał miejsce pierwszy udany jednoczesny przeszczepienie płuc oraz serca, w 2003 roku miało miejsce pierwsze przeszczepienie jednego płuca, w 2004 roku...

Chirurgia urazowa
Zabiegi związane z przeszczepami narządów czy tkanek są zabiegami bardzo skomplikowanymi, jak również są one bardzo pracochłonne. W przypadku tego typu zabiegów chirurgicznych istnieje ryzyko, że wszczepiony narząd nie przyjmie się, przez co rozumie się, że organizm z przeszczepionym narządem będzie traktował go jako ciało obce i będzie próbował go zwalczyć. Mówimy tutaj o reakcji odrzucenia przeszczepu. Istnieją także rzadkie przypadki, gdzie przeszczep zwraca się przeciw gospodarzowi i stara się zniszczyć organizm biorcy. Fachowo nazywa się to choroba przeszczep przeciw gospodarzowi. Ortopedia jest kolejna dziedziną medycyny. Ortopedia wraz z chirurgią urazową zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem operacyjnym zarówno chorób, jak i urazów narządów ruchy, czyli szkieletu, układu więzadłowo-stawowego oraz uszkodzeń mięśni, nerwów oraz naczyń. Chirurgia urazowa jest dziedziną medycyny mocno związaną z ortopedią. Zajmuje się ona leczeniem operacyjnym kości, stawów, więzadeł, mięśni oraz ścięgien, które uległy urazowi. Chirurgia urazowa, czyli traumatologia obejmuje także inne narządy. Wyróżniamy także traumatologię układu...

Neurochirurgia
Neurochirurgia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się diagnostyka oraz leczeniem operacyjnym chorób układu nerwowego. Z kolei chirurgia szczękowo-twarzowa jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym niektórych chorób jamy ustnej, części twarzowej głowy oraz szyi. Chirurgia ta jest często określana mianem chirurgia czaszkowo-szczękowo-twarzowa. Ponadto jest podspecjalnością stomatologii oraz chirurgii. Natomiast chirurga stomatologiczna jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym jamy ustnej, jak również okolic przyległych. W skład zakresu zabiegów chirurgii stomatologicznych wchodzą kolejno: ekstrakcje zębów, zarówno zębów zatrzymanych oraz jeszcze niewyrżniętych, jak również ekstrakcje zębów mądrości, odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku, plastyki połączeń jamy ustnej z zatoką szczękową, leczenie ropni ustno-twarzowych, leczenie przetok ustno-twarzowych, resekcje wierzchołka korzeni, hemisekcje, zabiegi usunięcia włókniaków, nadziąślaków, mukoceli, brodawczaków oraz innych zmian błony śluzowej, chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego, podcinanie wędzidełek warg oraz języka, zabiegi na zatoce szczękowej, a w tym Operacja Caldwella-Luca, zabiegi wykonywane metodą endoskopową, zabiegi z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej,...

Chirurgia szczękowa
Chirurgia szczękowa zajmuje się między innymi następującymi zabiegami: farmakologiczne oraz operacyjne leczenie chorób gruczołów ślinowych, jak również stawów skroniowo-żuchwowych, leczenie zespołów bólowych twarzoczaszki oraz zabiegi z zakresu chirurgii periodontologicznej. Z kolei kardiochirurgia zajmuje się leczeniem operacyjnym serca, jak również naczyń krwionośnych. Kardiochirurgia stanowi podspecjalność chirurgii. W dzisiejszych czasach wyróżnia się: kardiochirurgię dziecięcą, która zajmuje się leczeniem wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego w życiu płodowym, jak również w okresie dziecięcym oraz kardiochirurgię dorosłych, która zajmuje się leczeniem wad wrodzonych oraz nabytych układu sercowo-naczyniowego, jak również choroby wieńcowej w okresie dorosłości. Chirurgia refrakcyjna zajmuje się leczeniem operacyjnym oczu w celu zmniejszenia wad układu optycznego. Chirurgia plastyczna z kolei jest dziedziną medycyny, która zajmuje się korektą rzeczywistych bądź też odczuwanych defektów ciała. Stanowi podspecjalność chirurgii. Chirurgia plastyczna jest związana z następującymi dziedzinami medycyny: z chirurgią dziecięcą, z neurochirurgią, z laryngologią, z okulistyką, z traumatologią, z ortopedią z fizjologią, z patologią, z immunologią, z...