Podstawy Medycyny

Chirurgia plastyczna

Chirurgia plastyczna zajmuje się operacją wielu zmian, wśród których można wymienić następujące: nowotwory złośliwe powłok, a w szczególności skóry twarzy oraz kończyn, świeże obrażenia ciała, a przede wszystkim głowy, twarzy oraz kończyn, głębokie, jak również rozległe oparzenia skóry, przewlekłe, otwarte oraz ziarniste ubytki tkanek, wady wrodzone, a głównie twarzy, na przykład rozszczepienie wargi, amputacje, oskalpowania, przerwanie ścięgien oraz zniekształcenia pochorobowe, pourazowe, pooperacyjne, jak również natury estetycznej. Chirurgia onkologiczna natomiast jest taką dziedzina medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym nowotworów. Stanowi podspecjalność chirurgii. Chirurgia ogólna jest dziedziną medycyny, która zajmuje się rozpoznawaniem oraz leczeniem operacyjnym. Z chirurgii ogólnej wyodrębniło się wiele podspecjalności. Chirurgia naczyniowa jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym naczyń krwionośnych, jak również naczyń chłonnych. Również stanowi podspecjalność chirurgii. Chirurgia dziecięca jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym dzieci od momentu urodzenia do ukończenia 18 roku życia. Taka specjalność chirurgii wyodrębniła się ze względów, że organizm dziecka różni się bardzo od dorosłego człowieka. Torakochirurgia, czyli chirurgia klatki piersiowej jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym narządów klatki piersiowej z wyjątkiem serca.

Podobne

Immunologia
W dwudziestym wieku nastąpił szybki rozwój immunologii, a szereg naukowców otrzymał Nagrody Nobla. Można wymienić następujace odkrycia: w 1901 roku Nagrodę Nobla otrzymał Emil von Behring za surowice antytoksyczne, a przede wszystkim przeciw błonicy, w 1905 roku Nagrodę Nobla otrzymał Robert Koch za odporność komórkową w gruźlicy, w 1908 roku Nagrodę Nobla otrzymali Ilja Miecznikow oraz Paul Ehrlich za rolę fagocytozy oraz antytoksyn w immunologii, w 1913 roku Nagrodę Nobla otrzymał Charles Richet za badania nad anafilaksją, w 1919 roku Nagrodę Nobla otrzymał Jules Bordet za lizę bakterii, w 1930 roku Nagrodę Nobla otrzymał Karl Landsteiner za odkrycie grup krwi, w 1951 roku Nagrodę Nobla otrzymał Max Theiler za szczepionkę przeciw żółtej gorączce, w 1957 roku Nagrodę Nobla otrzymał Daniel Bovet za leki antyhistaminowe, w 1960 roku Nagrodę Nobla otrzymali Frank Macfarlane Burnet oraz Peter Medawar za tolerancję immunologiczną w transplantologii, w 1972 roku Nagrodę Nobla otrzymali Rodney Robert Porter...

Dziedziny immunologii
W 1990 roku Nagrodę Nobla otrzymali Joseph Murray oraz E. Donnall Thomas za immunologię transplantacyjną, a w 1996 roku Nagrodę Nobla otrzymali Peter oherty oraz Rolf M. Zinkernagel za rolę MHC w rozpoznawianiu antygenu przez limfocyty T. Celem badań immunologii jest system immunologiczny, jak również procesy chemiczne oraz biochemiczne na poziomie komórki czy też nawet na poziomie molekularnym, które są związane z rozpoznaniem oraz zwalczaniem patogenu. Procesy te nazywa się pojęciem odpowiedzi immunologicznej. W medycynie taka dziedzina jak immunologia odgrywa dużą rolę w zrozumieniu, jak również zapobieganiu oraz diagnostyce i terapii chorób. Na całą immunologię składa się kilka działów i są to kolejno: immunobiologia, immunochemia, która zajmuje się badaniem struktur antygenów oraz przeciwciał, immunodiagnostyka, immunogenetyka, która zajmuje się badaniem dziedziczenia cech antygenowych oraz genetycznymi aspektami odporności, immunofarmakologia, immunohematolgia, immunologia kliniczna, immunologia porównawcza, immunoonkologia, immunopatologia, która zajmuje się zaburzeniami funkcji układu odpornościowego, jak to jest w przypadku alergii lub chorób autoimmunologicznych,...

Immunogenetyka
Immunogenetyka jest działem immunologii i zajmuje się dziedziczeniem cech antygenowych, jak również genetycznymi zagadnieniami związanymi z odpornością. Immunochemia z kolei jest dziedziną immunologii, która zajmuje się chemiczną strukturą antygenów, przeciwciał, jak również innych elementów zjawisk immunologicznych. Immunochemia zajmuje się także fizykochemiczną stroną reakcji immunologicznych. Hematologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się schorzeniami krwi, jak również układu krwiotwórczego. Wraz z rozwojem wiedzy na temat hematologii powstały inne dziedziny medycyny, takie jak transfuzjologia, która zajmuje się przetaczaniem krwi oraz preparatami krwiopochodnymi, jak również immunologia oraz serologia, które zajmują się odpornością oraz schorzeniami z nią związanymi. Z hematologią zwiazanych jest także kilka ważnych dat. Można wymienić następujące: w 1642 roku nastąpiło odkrycie erytrocytów, w 1842 roku miało miejsce odkrycie płytek krwi, w 1901 roku miało miejsce odkrycie grup krwi, w 1910 roku powstał pierwszy opis anemii sierpowatej, w 1925 roku miał powstał pierwszy opis talasemii, w 1938 roku nastąpił opis niedokrwistości, w 1945...

Położnictwo
Położnictwo jest dziedziną medycyny, która zajmuje się fizjologicznym okresem ciąży, porodu oraz połogu. Dziedzina ta jest zwiazana z ginekologią. Ginekologia z kolei jest dziedziną medycyny, która zajmuje się profilaktyką, jak również leczeniem chorób żeńskiego układu płciowego. Do najczęstszych schorzeń żeńskiego układu płciowego należą: zaburzenia miesiączkowania, stany zapalne pochwy, antykoncepcja, niepłodność oraz nowotwory narządów rodnych. Badanie ginekologiczne powinno składać się z kilku podstawowych elementów. Jednym z nich jest zebranie wywiadu dotyczącego objawów oraz schorzeń występujących w przeszłości, jak również w rodzinie, czyli na przykład nowotworów oraz danych dotyczących cyklu miesiączkowego, takich jak wiek, data pierwszego dnia ostatniej miesiączki, długość cyklu, jak również jego regularność oraz informacje na temat współżycia, czyli na przykład bolesność, suchość pochwy, czy krwawienia po stosunku, jak również dane dotyczące występowania innych niepokojących objawów, takich jak upławy, krwawienia, czy ból. Ważne jest także w wywiadzie uzyskanie informacji na temat wykonywania przez pacjentkę badań przesiewowych w kierunku raka...