Podstawy Medycyny

Immunologia

W dwudziestym wieku nastąpił szybki rozwój immunologii, a szereg naukowców otrzymał Nagrody Nobla. Można wymienić następujace odkrycia: w 1901 roku Nagrodę Nobla otrzymał Emil von Behring za surowice antytoksyczne, a przede wszystkim przeciw błonicy, w 1905 roku Nagrodę Nobla otrzymał Robert Koch za odporność komórkową w gruźlicy, w 1908 roku Nagrodę Nobla otrzymali Ilja Miecznikow oraz Paul Ehrlich za rolę fagocytozy oraz antytoksyn w immunologii, w 1913 roku Nagrodę Nobla otrzymał Charles Richet za badania nad anafilaksją, w 1919 roku Nagrodę Nobla otrzymał Jules Bordet za lizę bakterii, w 1930 roku Nagrodę Nobla otrzymał Karl Landsteiner za odkrycie grup krwi, w 1951 roku Nagrodę Nobla otrzymał Max Theiler za szczepionkę przeciw żółtej gorączce, w 1957 roku Nagrodę Nobla otrzymał Daniel Bovet za leki antyhistaminowe, w 1960 roku Nagrodę Nobla otrzymali Frank Macfarlane Burnet oraz Peter Medawar za tolerancję immunologiczną w transplantologii, w 1972 roku Nagrodę Nobla otrzymali Rodney Robert Porter oraz Gerald Edelman za budowę przeciwciał, w 1977 roku Nagrodę Nobla otrzymała Rosalyn Yalow za metody radioimmunologiczne, w 1980 roku Nagrodę Nobla otrzymali George Snell, Jean Dausset oraz Baruj Benacerraf za MHC, w 1984 roku Nagrodę Nobla otrzymali Niels K. Jerne, Georges Kohler oraz Cesar Milstein za przeciwciała monoklonalne, w 1987 roku Nagrodę Nobla otrzymał Susumu Tonegawa za prace nad zmiennością przeciwciał.

Podobne

Chirurgia szczękowa
Chirurgia szczękowa zajmuje się między innymi następującymi zabiegami: farmakologiczne oraz operacyjne leczenie chorób gruczołów ślinowych, jak również stawów skroniowo-żuchwowych, leczenie zespołów bólowych twarzoczaszki oraz zabiegi z zakresu chirurgii periodontologicznej. Z kolei kardiochirurgia zajmuje się leczeniem operacyjnym serca, jak również naczyń krwionośnych. Kardiochirurgia stanowi podspecjalność chirurgii. W dzisiejszych czasach wyróżnia się: kardiochirurgię dziecięcą, która zajmuje się leczeniem wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego w życiu płodowym, jak również w okresie dziecięcym oraz kardiochirurgię dorosłych, która zajmuje się leczeniem wad wrodzonych oraz nabytych układu sercowo-naczyniowego, jak również choroby wieńcowej w okresie dorosłości. Chirurgia refrakcyjna zajmuje się leczeniem operacyjnym oczu w celu zmniejszenia wad układu optycznego. Chirurgia plastyczna z kolei jest dziedziną medycyny, która zajmuje się korektą rzeczywistych bądź też odczuwanych defektów ciała. Stanowi podspecjalność chirurgii. Chirurgia plastyczna jest związana z następującymi dziedzinami medycyny: z chirurgią dziecięcą, z neurochirurgią, z laryngologią, z okulistyką, z traumatologią, z ortopedią z fizjologią, z patologią, z immunologią, z...

Chirurgia plastyczna
Chirurgia plastyczna zajmuje się operacją wielu zmian, wśród których można wymienić następujące: nowotwory złośliwe powłok, a w szczególności skóry twarzy oraz kończyn, świeże obrażenia ciała, a przede wszystkim głowy, twarzy oraz kończyn, głębokie, jak również rozległe oparzenia skóry, przewlekłe, otwarte oraz ziarniste ubytki tkanek, wady wrodzone, a głównie twarzy, na przykład rozszczepienie wargi, amputacje, oskalpowania, przerwanie ścięgien oraz zniekształcenia pochorobowe, pourazowe, pooperacyjne, jak również natury estetycznej. Chirurgia onkologiczna natomiast jest taką dziedzina medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym nowotworów. Stanowi podspecjalność chirurgii. Chirurgia ogólna jest dziedziną medycyny, która zajmuje się rozpoznawaniem oraz leczeniem operacyjnym. Z chirurgii ogólnej wyodrębniło się wiele podspecjalności. Chirurgia naczyniowa jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym naczyń krwionośnych, jak również naczyń chłonnych. Również stanowi podspecjalność chirurgii. Chirurgia dziecięca jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym dzieci od momentu urodzenia do ukończenia 18 roku życia. Taka specjalność chirurgii wyodrębniła się ze względów, że organizm dziecka...

Chirurgia klatki piersiowej
Zakres chirurgii klatki piersiowej obejmuje choroby ściany klatki piersiowej, czyli na przykład wrodzone zniekształcenia, guzy oraz obrażenia urazowe, choroby przepony, a w tym przepukliny, czy urazy, choroby śródpiersia, a w tym na przykład guzy, czy zmiany zapalne, choroby przełyku, czyli na przykład guzy oraz zmiany łagodne, choroby płuc oraz opłucnej, czyli na przykład nowotwory oraz zmiany zapalne. Obecnie torakochirurgia skupia się przede wszystkim na leczeniu raka płuca, jak również raka przełyku oraz nieswoistych zapaleń przełyku. Sama chirurgia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym. Oprócz chirurgii zabiegowej istnieje także chirurgia zachowawcza. Ogólnie chirurgia dotyczy także ogólnych zasad gojenia ran, zakażeń, przetaczania krwi, żywienia, regulacji gospodarki elektrolitowej organizmu, postępowania przedoperacyjnego oraz pooperacyjnego, zasad doraźnej pomocy w stanach zagrożenia życia oraz ogólnych zasad techniki operacyjnej. Część szczegółowa chirurgii dotyczy takich działów medycyny, jak: chirurgia klatki piersiowej, chirurgia naczyniowa, chirurgia sercowo-naczyniowa, chirurgia układu nerwowego, urologia oraz chirurgia szczękowo-twarzowa, jak również dotyczy...

Balneologia
Balneologia jest jedna z najstarszych dziedziną medycyny uzdrowiskowej. Zajmuje się badaniem właściwości leczniczych wód podziemnych, jak również borowin. Ponadto zajmuje się zastosowaniem tych wód w lecznictwie, a w szczególności w terapii chorób przewlekłych. Intensywna terapia zajmuje się leczeniem chorych w stanie zagrożenia życia. Stan zagrożenia życia to taki stan, kiedy dochodzi do ustania lub też zagrożenia podstawowych czynności życiowych, do których zaliczamy oddychanie, krążenie czy czynności OUN. Intensywna terapia polega ponadto na zastąpieniu zagrożonych czynności organizmu różnymi metodami leczniczymi, które stosuje się przede wszystkim na oddziale intensywnej terapii. Intensywna terapia polega także na diagnozowaniu przyczyn, które powodują chorobę. Anestezjologia z kolei stanowi taką specjalność lekarską, która zajmuje się przygotowaniem chorego do operacji. Polega również na przeprowadzeniu oraz kontroli znieczulenia. Anestezjolodzy prowadzą także oddziały intensywnej terapii, oddziały ratunkowe, sale wybudzeń oraz terapie bólu. Ponadto anestezjolog przeprowadza resuscytację krążeniowo-oddechową. Z kolei urologia jest taką dziedziną medycyny, która zajmuje się układem moczowo-płciowym,...